Furnizori autorizaţi de servicii de garanţie

BUCUREŞTI:

Cordon Electronics
Calea Moșilor 306, Sector 2, București
0730 616 111
mosilor@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

iStyle Bucharest
Bd. Națiunilor Unite 4, Bl. 107A, Sector 5, Bucureşti
021 316 10 71, 021 316 10 72
service@istyle.ro
www.istyle.ro

Noumax
Str. Mihai Eminescu. Nr. 163, Sector 2, Bucuresti
0733 66 86 29, 031 405 20 83
service@noumax.ro
www.noumax.ro

CLUJ-NAPOCA

Noumax
Piața Unirii 12/5 (Str. Ioan Bob 3), Cluj-Napoca
0264 430 970, 0758 668 629
servicecluj@noumax.ro
www.noumax.ro

TIMIŞOARA

Vox Filemaker Solutions
Iulius Mall, Demetriade 1, 300088 Timisoara
Tel. 0256 244205
service@filemaker-solutions.ro

GARANŢIE LIMITATĂ PE UN 1 (UN) AN
Pentru consumatorii din România, beneficiile acordate de această garanţie sunt suplimentare faţă de drepturile acordate de legile şi reglementările de protecţie a consumatorului. Această garanţie nu exclude, limitează sau suspendă nici un drept al consumatorilor ce apare în urma nerespectării contractului de vânzare.

Obligaţiile de garanţie ale Conectix Internet SRL pentru acest produs hardware sunt limitate termenilor de mai jos:

Conectix Internet SRL, conform prevederilor de mai jos, garantează acest produs hardware împotriva defectelor de fabricaţie (materiale şi manoperă) în condiţii de utilizare normală pentru o perioadă de 1 (UN) AN de la data achiziţiei de către cumpărătorul final (“Perioada de garanţie”). Dacă în Perioada de garanţie apare un defect hardware şi este recepţionată o reclamaţie validă, Conectix Internet SRL, la alegerea sa şi în măsura permisă de lege, fie (1) va repara defectul hardware gratuit, utilizând piese noi sau piese echivalente unora noi din punct de vedere al performanţelor şi fiabilităţii, (2) va înlocui produsul cu un produs care este nou sau echivalent unuia nou din punct de vedere al performanţelor şi fi abilităţii şi cel puţin echivalent din punct de vedere al funcţionalităţilor cu produsul original, sau (3) va rambursa preţul de achiziţie al produsului. Un produs de schimb sau o piesă de schimb, inclusiv o piesă instalabilă de către utilizator care a fost instalată în concordanţă cu instrucţiunile furnizate, va fi garantată pentru restul perioadei de garanţie a produsului original sau nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparării, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Atunci când un produs sau o piesă este înlocuită, orice articol de schimb devine proprietatea dvs. şi articolul schimbat devine proprietatea lui Conectix Internet SRL. Atunci când se acordă un ramburs, produsul pentru care este furnizat rambursul trebuie returnat la Conectix Internet SRL si devine proprietatea lui Conectix Internet SRL.

EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI
Această garanţie limitată se aplică doar produselor hardware importate de Conectix Internet SRL ce pot fi identificate de eticheta de importator aferentă acestora. Software-ul distribuit de Conectix Internet SRL (inclusiv, dar fără limitare la, software-ul de sistem) nu este acoperit prin prezenta Garanţie Limitată. Consultaţi contractul de licenţă care acompaniază software-ul pentru detalii asupra drepturilor dvs. cu privire la utilizarea sa.

Această garanţie nu se aplică: (a) pieselor consumabile, precum bateriile, cu excepţia cazului în care dauna a survenit ca urmare a unui defect de fabricaţie (de materiale sau de manoperă); (b) daunelor cosmetice, inclusiv dar fără limitare la zgârieturi, adâncituri şi materiale plastice sparte în zona porturilor, cu excepţia celor specific individualizate de către Producator prin programe de reparaţie sau înlocuire; (c) daunelor cauzate de utilizarea cu produse neautorizate; (d) daunelor cauzate prin accident, abuz, utilizare greşită, inundaţie, incendiu, cutremur sau alte cauze externe; (e) daunelor cauzate de operarea produsului în afara utilizărilor permise sau prevăzute descrise de producător; (f) daunelor cauzate de intervenţii (inclusiv îmbunătăţiri şi extinderi) realizate de oricine în afara unui reprezentant Conectix Internet SRL sau a unui furnizor de servicii autorizat (“AASP”); (g) unui produs sau unei piese care a fost modificată într-o manieră care îi alterează funcţionalităţile sau capacităţile fără permisiune în scris din partea Conectix Internet SRL; sau (h) dacă orice număr serial al produsului a fost înlăturat sau şters.

OBŢINEREA UNUI SERVICIU DE GARANŢIE
Vă rugăm să accesaţi şi să examinaţi resursele de asistenţă online menţionate în documentaţia care acompaniază acest produs hardware înainte de a solicita un serviciu de garanţie. Dacă produsul nu funcţionează corespunzător în continuare după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi un furnizor de servicii autorizat (AASP) menţionat în acest certificat. Prin telefon, un reprezentant al AASP vă va ajuta să determinaţi dacă produsul dvs. necesită un serviciu şi, în acest caz, vă va informa asupra modului în care va furniza acest serviciu. Trebuie să asistaţi în acţiunile de diagnosticare ale produsului dvs. şi să urmaţi procedurile de garanţie Conectix Internet SRL.

Serviciile de garanţie vor fi furnizate la sediul unui AASP, unde serviciul poate fi realizat la faţa locului sau prin expedierea produsului la un alt centru de servicii de reparare.

Opţiunile serviciului, disponibilitatea pieselor şi timpul de răspuns pot varia în funcţie de diverşi factori. Opţiunile serviciului pot fi modificate în orice moment. Dvs. sunteţi responsabil de achitarea taxelor de expediere şi manipulare până la recepţionarea produsului hardware la sediul AASP.
În acord cu legislaţia în vigoare, Conectix Internet SRL vă poate cere să furnizaţi o dovadă a detaliilor achiziţiei şi/sau să vă conformaţi cerinţelor de înregistrare înainte de a beneficia de serviciul de garanţie.

Dacă produsul dvs. este capabil de stocarea de programe software, date şi alte informaţii, dvs. trebuie să îi protejaţi conţinutul împotriva disfuncţionalităţilor de operare posibile. Înainte de a trimite produsul dvs. pentru servicii de garanţie este responsabilitatea dvs. de a păstra o copie de siguranţă separată a conţinutului şi de a dezactiva orice parole de securitate. Este posibil ca în cursul serviciului de garanţie conţinutul produsului să fie şters şi suportul de stocare reformatat. În acest caz, produsul dvs. vi se va returna configurat aşa cum era la momentul achiziţiei iniţiale, putând face subiectul unor eventuale actualizări. Dvs. veţi fi responsabil pentru reinstalarea tuturor celorlalte programe software, date şi parole. Recuperarea şi reinstalarea programelor software şi ale datelor utilizatorului nu sunt acoperite de prezenta Garanţie Limitată.

DREPTURI LEGALE ALE CONSUMATORILOR
În afara acestei Garanţii Limitate de un an, Conectix Internet SRL garantează acest produs hardware împotriva lipsei de conformitate prevăzute în Legea nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, şi respectă Ordonanţa rep. nr. 21 din 08/21/1992 privind protecţia consumatorilor.

Articolele de mai jos se aplică în cazul consumatorilor persoane fizice care dobândesc, ca destinatar final, produse obţinute de la agenţi economici.

Legea nr. 449/2003, art. 5, al. 2:
“Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 9: “Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.”

Legea nr. 449/2003, art. 11, al. 4: “Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 14, al. 2: “Stabilirea neconformităţii şi a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor naţionale SR ISO 3951/1998 şi ale altor acte normative referitoare la neconformităţi.”
Legea nr. 449/2003, art. 16: “Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 17: “Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.”

Legea nr. 449/2003, art. 18: “Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.”